Informații
Aflăm tot ce se construiește
Viziune
Dezvoltare strategică
Proiecte
Publice și private
Citește știrile Apix.ro
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Revoluție în transport

PMUD este un document-cheie pentru dezvoltarea mobilității urbane. Aprobat în februarie 2017, PMUD stabilește principalele direcții de acțiuni și proiecte care trebuie implementate la Iași până în 2031. Printre inițiative se numără transformarea unor străzi centrale în pietonale sau în regim „shared-space”, extinderea liniilor de tramvai, reorganizarea circulației în unele intersecții mari ale Iașului, construirea de parcări supraterane și subterane, realizarea de facilități pentru bicicliști sau scoaterea traficului greu din oraș. Investițiile sunt estimate la aproape 350 milioane euro. APIX vă pune la dispoziție întregul document de 400 pagini (inclusiv anexe și planșe), într-o formă interactivă.

Strategie

Pentru a viziune coerentă, trebuie analizată situația existentă și evaluat impactul actual al mobilității. În modelul de transport, puteți consulta principiile care stau la baza zonificării și dezvoltării polului de creștere Iași. PMUD are o perioadă de implementare de 15 ani. Dacă vă interesează cum va fi monitorizat PMUD puteți citi despre evaluarea implementării, actorii responsabili și strategia de informare.

Proiecte

Vezi lista completă de proiecte prevăzute în planul de dezvoltare. O sinteză este publicată în Planul de acțiune al PMUD, în direcțiile de acțiune și sunt detaliate în anexele 6 și 7. Modul de prioritizare poate fi consultat aici. Dacă te interesează viziunea de dezvoltare, citește despre obiective și scenarii de referință. Nu în ultimul rând, citește despre impactul scenariilor de dezvoltare.

Anexe și planșe

PMUD cuprinde sute de tabele/figuri/anexe/planșe, iar APIX le pune la dispoziția publicului larg astfel încât acestea să poată fi consultate în condiții optime. Tabelele cuprind situații centralizatoare de interes, figurile ilustrează viziuni de dezvoltare și nu numai, în timp ce anexele și planșele detaliază aspecte strategice și operaționale ale PMUD. Ilustrațiile oferă o viziune de ansamblu asupra întregului plan.