Informații
Aflăm tot ce se construiește
Viziune
Dezvoltare strategică
Proiecte
Publice și private
Citește știrile Apix.ro

Structura PMUD

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a fost întocmit la comanda Ministerului Dezvoltării, beneficiar fiind municipiul Iași. Documentul strategic stabilește direcțiile de acțiune și proiecte pentru dezvoltarea mobilității la Iași în perioada 2017 – 2031. PMUD a fost întocmit de către consorțiul de firme PTV Group – Search Corporation – TTK. Intenția Apix este de a prezenta publicului larg acest document într-o formă interactivă și accesibilă tuturor. În acest scop, subportalul pmud.apix.ro cuprinde informațiile din PMUD, fiind păstrate integral toate datele (inclusiv capitole/titluri etc.) din document.

I. PMUD – COMPONENTA DE NIVEL STRATEGIC (etapa I)

6. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE

6.1 Direcții de acțiune și proiecte partajate pe nivele teritoriale
6.1.1 La nivelul metropolitan (polul de creștere Iași)
6.1.2 La nivelul municipiului Iași
6.1.3 La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate
6.2 Direcții de acțiune și proiecte organizaționale
6.3 Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport
6.3.1 Transport public și intermodalitate
6.3.2 Încurajarea deplasărilor cu bicicleta
6.3.3 Rețeaua rutieră/stradală – utilizarea eficientă a spațiului public, reorganizarea circulației, îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de mediu
6.3.4 Facilități de parcare
6.3.5 Logistica urbană
6.3.6 Încurajarea și creșterea confortului deplasărilor pietonale
6.4 Direcții de acțiune și proiecte operaționale
6.4.1 Transport public – operare
6.4.2 Managementul rețelei rutiere/stradale
6.4.3 Implementarea unei politici de parcare eficiente și integrate
6.4.4 ITS și managementul mobilității
6.4.5 Logistica urbană
6.4.6 Sporirea integrării între planificarea urbană și a transporturilor în zone cu nivel ridicat de complexitate
6.4.7 Planificarea dezvoltării urbane în relație cu dezvoltarea sistemului de transport public (TOD – tranzit oriented development)
6.4.8 Ameliorarea calității serviciilor publice prin implementarea unei politici complexe de mobilitate
6.4.9 STRADA – infrastructură de circulație și spațiu public, comunitar. (Recomandări pentru reamenajarea străzilor)
6.4.10 Remodelarea contextualizată a accesibilității – abordare UM (LUT) în zone cu probleme complexe
6.4.11 Recomandări pentru planificarea dezvoltării spațiale cu premise pentru buna reorganizare a mobilității

IV. ANEXE

Anexa 1

Glossar

Anexa 2

Distribuția spațială (prognozată) a populației și locurilor de muncă în polul de creștere Iași

Anexa 3

Evaluarea sumară a impactului planului asupra mediului

Anexa 4

Analiza economică. Rata beneficiu – cost

Anexa 5

Probleme și soluții standard de siguranță rutieră

Anexa 6

Listă proiecte scenariul de referință

Anexa 7

Planul de acțiune PMUD Iași

Anexa 8

Posibile modificări ale itinerariilor liniilor județene. Propuneri

Anexa 9

Indicatori monitorizare

Anexa 10

Grilă de verificare a accesibilității

PIESE DESENATE. PLANUL DE ACȚIUNE