Informații
Aflăm tot ce se construiește
Viziune
Dezvoltare strategică
Proiecte
Publice și private
Citește știrile Apix.ro

Prioritizare proiecte

 1. Cadrul de prioritizare a proiectelor pe termen scurt, mediu și lung

1.1 Cadrul de prioritizare

Prioritizarea finală a proiectelor a fost dezvoltată în contextul unui nivel bugetar disponibil pentru perioada 2016‐2030 la nivelul polului de creștere, proiectele fiind la final eșalonate pe termen:

 • scurt 2016 – 2018/2019
 • mediu 2019‐2023
 • lung 2024‐2030

Bugetul operațional aferent PMUD Iași pentru perioada 2016‐2030

În urma analizelor privind bugetul pentru transport din municipiul Iaşi s‐a constatat că acesta a crescut de la aproximativ 73 milioane de lei în 2011, la aproape 138 milioane de lei în 2014. Creşterea bugetară a fost determinată în principal de plăţile privind investiţiile finanţate din fonduri externe, care au crescut de la 21 milioane la 77 milioane în 2014.

Figura 106:       Bugetul relaţionat de transport pentru perioada 2011‐2014 (efectiv cheltuit) al municipiului Iaşi [buget exprimat în lei]

În prezent se remarcă o concentrare evidentă privind atragerea finanțării investițiilor, fară a exista însă o strategie pe termen lung pentru întreținere. Evaluarea financiară a arătat deja o creștere constantă a cheltuielilor de exploatare a infrastructurii de transport, iar pe viitor se recomandă implementarea unei strategii pentru întreținere și operare.

De asemenea se recomandă o alocare specifică a veniturilor din impozitele pentru vehicule, taxele de parcare (în urma implementării unei politici de parcare transparente, taxele pentru accesul vehiculelor de marfă peste 3,5 to şi amenzile de circulaţie, pentru ca aceste venituri să fie utilizate pentru finanţarea sistemelor de transport.

Pe baza evaluărilor Băncii Mondiale, pentru toate orașele si județele din România, verificate prin analize proprii asupra bugetelor pe orașe și județe a rezultat următorul buget operațional pentru PMUD:

2015 ‐ 2023 2024 ‐ 2030 2015 ‐ 2030
Municipiul Iași € 230.000.000 € 210.000.000 € 440.000.000
Celelalte localitati ale Polului de creștere  

€ 36.000.000

 

€ 33.000.000

 

€ 69.000.000

Polul de creștere Iași € 266.000.000 € 243.000.000 € 509.000.000
Judetul Iași € 73.000.000 € 68.000.000 € 141.000.000

Tabelul 60:    Bugetul operațional aferent PMUD Iași

Conform „Raportului 3.2 – Propunere catre Beneficiar pentru stabilirea unui cadru metodologic pentru implementarea eficientă a activităților de dezvoltare urbană durabilă” document elaborat în cadrul Acordului pentru Asistenta Tehnică privind Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, bugetul operational pe Axa 4 POR (în varianta în care SIDU și CJ vizează atât municipiul reședință de județ, cât și zona metropolitană) pentru Iași este cca. 50 mil. €, din care cca. 40 mil. € pentru proiectele pe mobilitate și transport.

  Prioritizarea finală în cadrul Scenariului 3 ales

Etapa de prioritizare finală a inclus o nouă analiză de tip analiză multicriterială, bazată pe următoarele  criterii:

– C1 nr. obiectivelor strategice (accesibilitate, siguranță, mediu, eficiență economică, calitatea mediului urban) la care răspunde proiectul.

Criteriu de departajare: maxim

– C2 Rolul proiectului în cadrul PMUD, măsuri de tip proiecte de bază cu grad de prioritate zero (rol important – notat 1), proiecte de bază și proiecte suport. Criteriu de departajare: minim

– C3 Accesibilitatea transportului public pentru toate categoriile de utilizatori. Proiectele care asigură o accesibilitate sporită pentru transportul public au primit punctaj maxim.

Criteriu de departajare: maxim

–  C4 Importanța proiectului în eliminarea riscurilor

La definirea acestui criteriu s‐a avut în vedere gradul în care proiectul acționează pentru înlăturarea riscurilor de tip producere a congestiei, poluării, producerii de accidente. Au fost acordate 5 puncte acelor proiecte ce înlătură un risc major. Criteriu de departajare: maxim

–  C5 Status (documentație existentă)/costuri ascunse

S‐a avut în vedere gradul de maturitate al proiectelor propuse/intrate în competiție. În mod evident proiectele pentru care au fost elaborate proiecte tehnice și studii de fezabilitate au primit punctaj maxim, iar cele nestudiate punctaj minim.

– C6 Succesiunea implementării din punct de vedere tehnologic

În mod evident implementarea anumitor tipuri de proiecte trebuie să țină seama sau nu de implementarea altora, de pildă soluțiile de tip ITS/PMS se pot aplica după finalizarea lucrărilor de infrastructură sau după achiziționarea de vehicule. Proiectele ce se pot implementa înaintea altora au primit punctajul minim. Criteriu de departajare: minim

– C7 Complementaritatea cu alte proiecte a luat în considerare modul în care proiectul se coreleaza cu un proiect deja implementat de curând sau cu alte proiecte.

Criteriu de departajare: maxim

–  C8 Restricții implementare pentru proiect

S‐au luat în considerare restricții de timp exprimate în ani ce reflectă durata estimată pentru implementarea proiectului, interdicțiile de timp pentru aplicarea intervențiilor în cazul proiectelor implementate anterior (de exemplu pentru cele pe finanțate din fonduri europene).

În acest caz s‐a ținut seama și de posibila dinamică de dezvoltare demografică/ socio‐economică       în profil teritorial.

Criteriu de departajare: maxim

– C9 Eligibilitatea în contextul etapei de finanțare 2020 – 2030

În cadrul programului operațional regional sunt descrise criterii generale privind eligibilitatea proiectelor de mobilitate și transport din perioada 2014‐2020, astfel proiectele ce s‐au apropiat mai mult de condițiile de eligibilitate pe fonduri europene au primit punctaje mai mari.

Criteriu de departajare: maxim

–    C10 Costul unitar dinamic

Costul unitar dinamic este un indice care ia in considerare distribuția costurilor și efectelor pe orizontul de analiză. În cadrul analizei proiectelor din cadrul scenariului câștigător, s‐au utilizat costurile actualizate de investiție și întreținere și operare, iar pentru efect s‐a luat în considerare populația deservită prin implementarea proiectului. Costul unitar dinamic pentru fiecare proiect analizat s‐a departajat după criteriul valoarea minimă primește punctajul maxim.

Rezultatele analizelor sunt prezentate în Anexa 9, iar listele de proiecte pe etape se regăsesc în Secțiunea 2, Planul de acțiune.

1.2 Prioritățile stabilite

Proiectele prioritare la nivelul PMUD Iași ce ar putea fi implementate în perioada imediată următoare vizează trei din domeniile cheie ale mobilității și anume:

Transportul public ‐integrat, eficient și accesibil

– Innoirea parcului de vehicule destinat transportului public – tramvaie (20 buc) și  autobuze (30 buc)

– Reabilitarea infrastructurii de tramvai pe cat posibil în cale proprie:

 • T. Vladimirescu (secțiunea Bucsinescu ‐ Calea  Chisinaului)
 • Pădurii (secțiunea 5 Drumuri ‐ str. Tătărași)
 • Tutora (secțiunea Podu Ros ‐ Calea  Chișinăului)

– Reabilitarea infrastructurii de tramvai (în cale proprie) pe str. Aurel Vlaicu și Calea Dacilor (între str. Vasile Lupu și Rond Dancu)

Rețeaua Rutieră/Stradală ‐ utilizarea eficientă a spațiului public, reorganizarea circulației, îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de mediu

–  Varianta de ocolire Sud pentru traficul ușor (între Centura Sud și str. Prof. Al. Bărbat)

–     Îmbunătățirea conectivității cartierelor Alexandru cel Bun ‐  Galata:

 • Reabilitare str. Cicoarei și str. arh. Ioan Berindei (parte a traseului Centura Sud pentru trafic ușor)
 • Legatura Centura usoara Sud ‐ Sarmisegetuza (inclusiv pod nou și piste de biciclete)

Aceste proiecte ar trebui corelate și cu reorganizarea liniilor de transport public.

– Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași: Modernizare/reabilitare strada Splai Bahlui Mal Drept ‐   2463.9m;

 • Trotuare ‐ 4730m, Piste pentru bicicliști 4730m, Mobilier
 • Infrastructura rutiera  ‐ reabilitare/modernizare
 • Încurajarea mersului pe jos/cu bicicleta
 • Îmbunătățirea calității mediului urban “

ITS și managementul traficului

– Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționare în regim adaptiv și sistem de comunicații

 • 15 intersecții existente și 28 intersecții noi dotate cu automate de dirijare a traficului; echipamente de detecție; semafoare cu sistem optic LED;
 • sistem de comunicații prin fibra optică (16 km) care va conecta intersecțiile la centrul de management la traficului prin switch‐uri cu management;
 • sistem de supravegere video;

– Extinderea sistemului de management al traficului. Includerea componentei de prioritizare a transportului public local

 • echiparea întregii flote de vehicule și tramvaie cu transpondere.